Impressum

ara Shoes AG
Zur Schlenkhecke 4 | 40764 Langenfeld
Tel: (+49) 2173 105 0 | Fax: (+49) 2173 105 108
E-Mail: info@ara-shoes.de | www.ara-shoes.de

Represented by the board members: Patrick Röseler (Vorsitzender), Gerd Koschik, Thomas Schmies, Kresimir Zovak
Chairman of the Supervisory Board: Dr.Jörg Reemann

Amtsgericht Düsseldorf HRB 46392
USt-Id.Nr.: DE812537737

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt u aangeboden door de firma ara Shoes AG (hierna ara genoemd). Deze website kan op ieder ogenblik naar ons eigen oordeel zonder voorafgaande aankondiging geheel of gedeeltelijk worden aangepast en/of worden verwijderd.

Alle informatie en/of producten die op deze website worden gepubliceerd zijn de exclusieve eigendom van ara.
Om deze informatie en/of producten te gebruiken voor commerciële doeleinden is de voorafgaande schriftelijke toestemming van ara nodig.

De productnamen die worden gebruikt op deze website zijn geregistreerde handelsmerken van ara of zijn beschermd door het mededingingsrecht.

ara heeft de hier vermelde informatie naar eer en geweten en met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op deze website dient alleen om de firma ara en haar producten en diensten voor te stellen.
ara garandeert niet dat de hier weergegeven informatie volledig, correct en/of up-to-date is en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in de inhouden van deze website.

Deze website kan ook links of verwijzingen naar websites van derden bevatten. Deze links betekenen geen goedkeuring van de inhouden van deze website vanwege ara. ara aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van dergelijke inhouden.

Door deze website te raadplegen, accepteert u zonder beperking of voorbehoud de hierboven vermelde voorwaarden voor het gebruik.

Persoonsgegevens

Via onze website verzamelen wij geen persoonsgegevens (bijv. namen,
adressen, telefoonnummers of e-mailadressen), behalve wanneer u dergelijke gegevens vrijwillig aan ons ter beschikking stelt of hiermee akkoord bent gegaan of wanneer de desbetreffende rechtsvoorschriften met betrekking tot de bescherming van uw gegevens dit toelaten.

Gebruiksdoel

De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken wij in het algemeen om uw aanvragen te beantwoorden, om uw orders te verwerken of om u toegang te geven tot bepaalde informatie of aanbiedingen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden of op enigerlei andere wijze commercialiseren.

Foto's

© iceteaimages - Fotolia.com

Welkom bij de
ara-dealer

Beste detaillist u bevindt zich in de beveiligde dealerzone van ara shoes. Hier verneemt u alles over het concept van de ara-shop, kunt u uw gegevens bewerken of inkopen doen in de online shop.Vanaf hier krijgt u ook zonder in te loggen toegang tot vele inhouden die u al kent uit de dealerzone van ara. Daartoe behoort bijvoorbeeld de informatie over marketing of onze ordercentra en verkooppartners. Het team van ara shoes wenst u veel succes in de dealerzone.

TerugVerder naar de dealerzone